Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar

MI Grund 30-31 maj och 23 aug i Stockholm

Grundutbildning i MI (Motiverande samtal), 3 dagar

Workshop – MI-grund

Målgrupp: För dig som arbetar med samtal i någon form av motivationsarbete som rådgivning, handledning, behandling och rehabilitering. Grundutbildningen ger dig en modell och redskap som du kan använda i samtalen med dina klienter. Efter utbildningen har du dessutom blivit mer medveten om din kommunikationsstil

Du kan läsa mer om utbildningarna och se vårt kursutbud här.

Kuratorstjänster

Vi erbjuder kuratorstjänster under kortare och längre tidsperioder i hela landet t.ex vid hög arbetsbelastning, semester eller sjukdom.

Handledning och metodstöd

Alla behöver vi stöd, påfyllning och näring för att upprätthålla vår professionella kompetens, att sammanföra teori och praktik. Vi erbjuder verksamhetsanpassad handledning inom bl.a. vård, skola och omsorg.

Hemmasittande elever - Utredning enligt K3-modelen

Snabba insatser är avgörande för att få tillbaka hemmasittande elever till skolan. För att förstå vilka problem just den aktuella personen har och kunna erbjuda relevanta insatser är det viktigt att göra en ordentlig individuell pedagogisk och psykosocial kartläggning.

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se
Free WordPress Themes, Free Android Games