Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

MI Grund 30-31 maj och 23 aug i Stockholm

Grundutbildning i MI (Motiverande samtal), 3 dagar

Workshop – MI-grund

Målgrupp: För dig som arbetar med samtal i någon form av motivationsarbete som rådgivning, handledning, behandling och rehabilitering. Grundutbildningen ger dig en modell och redskap som du kan använda i samtalen med dina klienter. Efter utbildningen har du dessutom blivit mer medveten om din kommunikationsstil och hur du kan utveckla den.

Utbildningen ges under tre heldagar fördelat över två kurstillfällen. Första tillfället under två sammanhängande dagar och den avslutande dagen ca. en månad senare. Vid det första tillfället går vi igenom de teoretiska grunderna för MI och arbetar praktiska med övningar. Flera av övningarna är anpassade efter deltagarnas vardagsarbete och önskemål. Till dag tre har du spelat in ett MI samtal och tar med dig ljudfil och en utskrift av detta. Du tränar på att ge och ta emot återkoppling och på hur väl du använder MI i dina samtal.

Ur innehållet:

 • Den grundläggande MI-andan: partnerskap, acceptans medkänsla och framkalla.
 • De fyra processerna: engagerande, fokuserande, framkallande och planerande.
 • Förändring, motivation och kommunikation.
 • De centrala kommunikationsfärdigheterna: Bekräfta, Öppna frågor, Reflektera, Summera och ge information och råd med klientens tillåtelse.
 • Ambivalens
 • Rättningsreflexen
 • Förändringsprat
 • Status quo prat och dissonans
 • Fällor
 • Handlingsplan

Dag tre ägnar vi åt återkoppling av de egna samtalen, erfarenhetsutbyte och fördjupar oss i  bemötande av status quo prat och dissonans.

Pris: 7 800 kr exkl moms. I priset ingår kursmaterial, för-, eftermiddagsfika och lunch.  Vid anmälan senast 2 månader innan kursstart ger vi dig 350:- i ”Boka tidigt-rabatt”.

Ledare för workshopen är Marie-Louise Saltin. Hon är socionom, utbildad MI tränare och medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Marie-Louise har drygt 30 års erfarenhet av socialt arbete inom olika verksamhetsområden såsom motivationsarbete, rehabilitering och behandling. Sedan 2005 arbetar hon i egen regi både med öppna utbildningar och utbildningar på uppdrag i MI, handledning och med bemanningsuppdrag som kurator. Marie-Louise har genomgått fördjupningskurs i kodning av samtal för MI tränare i MICLabs regi. Hon är också utbildad rökavvänjare och har genomgått Statens folkhälsoinstitut och Spelinstitutets utbildning om spel och spelberoende.

Förutom teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet i MI har Marie-Louise kunskap inom ett flertal andra samtalsmetoder såsom psykodynamiskt synsätt, transaktionsanalys (TA), gestaltterapi, lösningsinriktat förhållningssätt och kognitiv beteendeterapi (KBT).

 

Anmälan är bindande men inte personlig. Kursavgiften faktureras innan kursstart.
OBS! Antal deltagare är begränsat till 16 personer.

VARMT VÄLKOMMEN!

Marie-Louise Saltin
Tfn: +46 (0)70-208 29 04
E-post: marielouise@mlhkonsult.se
www.mlhkonsult.se

 • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se
Free WordPress Themes, Free Android Games