Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

Kuratorstjänster

Kuratorstjänster under kortare och längre tidsperioder kan erbjudas i hela landet t.ex vid hög arbetsbelastning, semester eller sjukdom.

MLH Konsult erbjuder kuratorstjänster i bemanningsuppdrag under kortare och längre tidsperioder i hela landet. Utförare är i första hand Marie-Louise Saltin som är väl insatt i kuratorsrollen. Hon har bland annat tjänstgjort som kurator vid Kärnsjukhuset Skövde där hon främst arbetade i rehabiliteringsteamet för kronisk smärta och whiplashskadade, som primärvårdskurator och sjukskrivningskoordinator vid Sundsvalls Vårdcentral, primärvårdskurator vid Njurunda vårdteam och skolkurator vid elevhälsan Hudiksvall. Marie-Louise är medlem i Svensk Kuratorsförening.

Exempel på kompetensområden:

  • Krisbearbetning i samband med sjukdom, sorg, misshandel övergrepp
  • Motivationssamtal vid livsstilsrelaterade och psykosocial problematik (stress, vikt, sömn, smärta etc.)
  • Motivationssamtal vid beroende och missbruksproblematik (alkohol, nikotin, shopping, spel etc.)
  • Information och rådgivning i sociala och psykosociala frågor

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se
Free WordPress Themes, Free Android Games