Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

Handledning och metodstöd

Alla behöver vi stöd, påfyllning och näring för att upprätthålla vår professionella kompetens, att sammanföra teori och praktik.

Alla behöver vi stöd, påfyllning och näring för att upprätthålla vår professionella kompetens, att sammanföra teori och praktik. Inlärning är en pågående process där det fordras mer än kunskap. Genom att öva och få återkoppling kan man förbättra sina färdigheter.

Målet med handledning är således färdighetsförbättring, en utvecklingsprocess som ökar professionaliteten. Handledning vill uppmuntra till självutforskning, autonomi och kreativitet. Den handledde ska kunna utveckla sin förmågan att se på det invanda på ett nytt sätt. Handledning ska också hjälpa den handledde att bli trygg i sig själv och att våga vara den han/hon är. För att de handledda ska våga exponera sina färdigheter för kollegor behövs en trygg och tillåtande atmosfär.

Handledaren ansvarar för processen i gruppen medan de handledda ansvarar för sitt arbete.

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se
Free WordPress Themes, Free Android Games