Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

Om Oss

MLH Konsult AB är ett konsultföretag som arbetar med att förmedla kunskap och erfarenheter om verkningsfulla metoder avseende kommunikation och förhållningssätt genom utbildning, handledning/coachning och föreläsning.

MLH Konsult AB grundades 2007 och ägs av Marie-Louise och Håkan Saltin. Vid behov samarbetar vi och genomför uppdrag med andra aktörer inom området.

Marie-Louise Saltin

VD, Motivationskonsult, socionom, MI-tränare

Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Jag har arbetat med socialt arbete i snart 30 år och mött många människor i kris, där ett omfattande motivationsarbete och att förmedla hopp varit viktiga inslag. De arbetsområden jag arbetat inom, med rehabilitering och behandling är; socialtjänst, sjukvård, försäkringskassa och kriminalvård. Jag har arbetat både med personer enskilt och i grupp.

Sedan 2005 driver jag tillsammans med Håkan, MLH Konsult AB. Vi erbjuder utbildning i MI, såväl i öppna utbildningar som på uppdrag samt föreläsningar och handledning med MI som förhållningssätt. Jag har även bemanningsuppdrag både som kurator i primärvården och skolkurator.

Det är med glädje som jag delar med mig av mina teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet om MI och socialt arbete i övrigt. Det är förståss viktigt med ständig uppdatering av MI som exempel deltog jag vid en två dagars workshop med Miller och Rollnik,  workshopens innehåll var det nya i MI 3, den 3:e utgåvan av boken Motiverande Samtal. Jag har också genomgått fördjupningskurs i kodning av samtal för MI tränare i MICLabs regi 2014.

Kombinationen av min teoretiska kompetens och egen praktiska tillämpning av MI inom flera yrkesområden ger mig förmågan att anpassa utbildningen till deltagarnas önskemål och behov.


Håkan Saltin

Affärsansvarig
Jag har en lång erfarenhet av arbete med människor, som företagsledare och som medmänniska. Jag har en stark tilltro till individens egen förmåga att må bra och att utvecklas som människa, person och medarbetare.

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se
Free WordPress Themes, Free Android Games