Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

Stödsamtal

Vi erbjuder stödsamtal till dig som behöver bearbeta en kris eller behöver stöd för att genomföra en förändring som du önskar eller står inför. Tidsbokning kontakta oss via e-post marielouise@mlhkonsult.se. Pris 850 kr per timme, för företag tillkommer moms.

ERBJUDANDE: Till dig som privatperson, 350:- per 30 minuter.
Priset gäller för upp till tre tillfällen per person och fram till den 31 maj 2020.

Samtalet genomförs via telefon eller via Skype. Om du önskar att använda Skype, som är ett enkelt sätt att kommunicera via videolänk, behöver vi ditt Skype-ID i god tid före besöket.

Du får en bekräftelse via e-post på din bokade samtalstid och en betalinstruktion.

Marie-Louise har arbetat med socialt arbete i 35 år och mött många människor i kris där ett omfattande motivationsarbete och att förmedla hopp varit viktiga inslag. Hon har arbetat med rehabilitering, behandling och personalhandledning inom bland annat socialtjänst, kriminalvård, arbetsmarknadsenheten och sjukvård. Som kurator har Marie-Louise arbetat som sjukhuskurator, vid elevhälsan och inom primärvården.

Marie-Louise senaste uppdrag var handledning inom Örnsköldsviks kommun med två underkonsulter mellan 2016-2019 och primärvårdskurator mellan 2010-2019. Från och med augusti 2019 har hon egen mottagning i Sundsvall. Marie-Louise erbjuder samtalsstöd till dig som behöver bearbeta en kris eller behöver stöd för att genomföra en förändring som du önskar eller står inför.

Kombinationen av hennes teoretiska kompetens och egen praktisk tillämpning har lett fram till den modell vi arbetar efter. Marie-Louise använder sig av enkla förklaringsmodeller för att förmedla vad som händer vid livskriser, hur våra värderingar, stress och tolkningar av det som händer oss, påverkar vår hjärna och synen på oss själva och andra. Att lära känna sin ”inre kritiker” vilket handlar om inre krav, osäkerhet och rädslor, gör det möjligt att kunna förändra sin attityd och förhållningssätt till det som händer i livet så att tillvaron blir så bra som möjligt.

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se