Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

Stödsamtal

Vi erbjuder stödsamtal till dig som behöver bearbeta en kris eller behöver stöd för att genomföra en förändring som du önskar eller står inför. Tidsbokning kontakta oss via e-post marielouise@mlhkonsult.se. Vi har uppdragsavtal med Trygghetsrådet.

STÖDSAMTAL 

Samtalsserien ”JAG-just nu”

Har du råkat ut för en svår händelse och befinner dig i en krissituation där du inte riktigt vet hur du ska kunna gå vidare i livet? Eller har du ”fastnat” i ett problem som känns omöjligt att lösa?

Då kan några samtal med en professionell utomstående vara till hjälp för att tillsammans hitta vägar framåt utifrån aktuell livssituation. Att våga trots att det kanske just för stunden känns hopplöst. Att acceptera rädslan och få modet att våga ändå! Det första steget till att göra en förändring i livet är att bli medveten om de tankemönster, präglingar och beteenden som du omedvetet har. Det som håller dig tillbaka och som skapar disharmoni i dig och ditt liv.

Vid vårt första samtal kartlägger vi din aktuella situation, dina tankar och känslor om livssituationen, hur den påverkar dig samt vad du förväntar dig av samtalsstödet. Därefter väljer du hur vi går vidare.

Ett alternativ som du erbjuds är en strukturerad samtalsserie vilket innebär att vi träffas under en timme med ett förutbestämt innehåll vid sex tillfällen. Vi träffas i en trygg och harmonisk miljö i min lokal eller online om du föredrar det. Väljer du online erbjuder vi detta via Skype eller Zoom, vilket är ett enkelt sätt att samtala via videolänk. Efter genomgången samtalsserie har du fått med dig en uppsättning verktyg och en personlig handlingsplan som ger dig förutsättningarna att kunna hantera livets utmaningar med medvetna val.

För tidsbokning och mer information:
Kontakta mig via e-post marielouise@mlhkonsult.se eller ring 070-208 29 04. Till företag skickar jag en offert.

Varmt välkommen att påbörja din resa med mig!

Marie-Louise Andersson Saltin
Socionom & livscoach

070-208 29 04
www.mlhkonsult.se

 

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se