Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

Om Oss

MLH Konsults affärsidé är att förmedla kunskap och erfarenheter om verkningsfulla metoder avseende kommunikation och förhållningssätt genom utbildning, handledning, coachning och föreläsning.

Marie-Louise Andersson Saltin

Motivationskonsult, handledare och socionom

Jag har arbetat med socialt arbete i drygt 30 år och mött många människor i kris där ett omfattande motivationsarbete och att förmedla hopp varit viktiga inslag. Jag har arbetat med rehabilitering, behandling och personalhandledning inom bland annat socialtjänst, kriminalvård, arbetsmarknadsenheten och sjukvård. Som kurator har jag arbetat vid elevhälsan och primärvården.

Sedan 2005 erbjuder jag personalhandledning, bemanningsuppdrag som kurator både i primärvård och skolhälsovård samt workshop för personlig utveckling i hela landet.

Jag har egen mottagning i Sundsvall där jag erbjuder samtalsstöd till dig som behöver bearbeta en kris eller behöver stöd för att genomföra en förändring som du önskar eller står inför.

Kombinationen av min teoretiska kompetens och egen praktisk tillämpning har lett fram till den modell jag arbetar efter. Jag använder mig av enkla förklaringsmodeller för att förmedla vad som händer vid livskriser, hur våra värderingar, stress och tolkningar av det som händer oss, påverkar vår hjärna och synen på oss själva och andra. Att lära känna sin ”inre kritiker” vilket handlar om inre krav, osäkerhet och rädslor, gör det möjligt att kunna förändra sin attityd och förhållningssätt till det som händer i livet så att tillvaron blir så bra som möjligt.

 

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se