Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

MI fördjupning – Samtalsserien ”JAG – Just Nu”. Stockholm 16-17:e sep 2020

För dig som har grundläggande kunskaper i MI. En uppskattad utbildning som nu är uppdaterad och förlängd med ytterligare en utbildningsdag.

MI fördjupning – Samtalsserien ”JAG – Just Nu”. Stockholm 16-17:e sep 2020

Under dessa dagar arbetar vi praktiskt med att använda MI som förhållningssätt i samtal på ett strukturerad sätt. Vi följer MI:s fyra processer från engagemang till planering. Vi börjar med en kartläggning av klientens aktuella situation, hens tankar och känslor om den och hur situationen påverkar hen. Vi utforskar vad klienten tycker är viktigt i livet, värderingar och tankemönster. Vid det avslutande femte samtalet har klienten fattat ett beslut om hen vill göra en förändring eller inte och upprättar en plan som följs upp efter tre månader.

I den medföljande handboken finns olika övningar som hjälper klienten att utforska vad hen vill, vad hen tror sig klara av och som stärker hens självförtroende att klara den förändring hen bestämmer sig för. Kombination samtal, upplevelsebaserad erfarenhet och genom övningar, skapas vägen till förändring.

Samtalsserien guidar klienten, tillsammans med dig som samtalsledare, att utforska vad som är viktigt i livet. Det gör det lättare för klienten att sätta upp nya framtidsmål och hålla fast vid sin plan med de verktyg klienten får med sig. Att göra en förändring handlar för det mesta om ett långsiktigt beslut, att bestämma sig för att prioritera de långsiktiga målen framför de kortsiktiga som ger omedelbar tillfredsställelse eller lindring. Samtalsserien med din klient är uppbyggd på totalt sex träffar.

Under utbildningen går vi igenom varje träff och ni övar praktiskt på materialet och övningarna. När vi utforska klientens värderingar och mål använder vi oss av värderingskort.

I priset ingår kursmaterial, handbok till samtalsserien ”JAG – Just Nu”, samtalskort, för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Sista anmälningsdag 14:e augusti.

Pris 7 450 kr exklusive moms. Rabatt lämnas till dem som tidigare gått MI-grund i vår regi.

Förkunskaper: Du har grundläggande kunskaper i MI.

Datum:

16-17 september 2020

Plats:

Stockholm

Max deltagare:

12

Pris/person:

7 450 kr exklusive moms

Kontakt:

Marie-Louise Andersson Saltin


anmäl dig här
  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se