Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar


 

ACT – Att hantera stress och främja hälsa

ACT (Acceptance and Commitment Therapy), kallad den tredje vågens KBT, är en terapiform som manar oss att fundera över vad vi vill och vad som är viktigt i våra liv och agera utifrån det. Målet är att hjälpa människor att skapa meningsfulla liv och samtidigt kunna hantera och acceptera den smärta och stress som tillhör livet.

VAD ÄR ACT?

ACT (Acceptance and Commitment Therapy), kallad den tredje vågens KBT, (Kognitiv beteendeterapi)  är en terapiform som manar oss att fundera över vad vi vill och vad som är viktigt i våra liv och agera utifrån det. Målet är att hjälpa människor att skapa meningsfulla liv och samtidigt kunna hantera och acceptera den smärta och stress som tillhör livet. Att acceptera (ha och stå ut med) inre smärta och obehag för att kunna förändra och gå framåt i livet, skiljer sig från inställningen att smärtan först måste bort för att livet ska kunna levas.

I ACT integreras kunskap om österländsk filosofi, inlärningsteori och språkvetenskap. Utgångspunkten är att beteenden är inlärda och kan läras om.

De verktyg man använder i ACT kan hänföras till tre övergripande kategorier:

  • medveten närvaro/mindfulness
  • acceptans
  • grundläggande värderingar

Att acceptera är som tidigare nämnts inte samma sak som att ”bita ihop” utan att ”öppna upp” och tillåta både negativa och positiva upplevelser. Att acceptera att vi inte kan påverka allt i livet. Genom att träna upp förmågan att acceptera sina tankar, känslor och kroppsliga symptom precis som de är och fokusera på det som faktiskt går att styra och agera därefter, får man de bästa förutsättningarna för ett spännande och meningsfullt liv. De metoder som ACT förespråkar ger även nya infallsvinklar på svåra psykologiska problem.

Det senaste decenniet har ACT fått allt större uppmärksamhet och vetenskapligt stöd. I mars 2011 blev ACT officiellt klassad i USA som evidensbaserad terapi och prevention inom arbetslivet. ACT är även uppdaterad som evidensbaserad behandling för kronisk smärta, missbruk och depression enligt American Psychology Association. Även i Sverige har intresset för ACT ökat under de senaste 10 åren, framför allt inom vården, psykiatrin, psykoterapin och i skolan.

Vi arbetar med ACT som ett inslag i kontakten med klienter och håller även kurser i metoden för grupper.

För mer information:
Kontakta mig via e-post marielouise@mlhkonsult.se eller ring (+46) 070-208 29 04. Till företag skickar jag en offert.

Välkommen att höra av dig!

 

 

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se