Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar

MI fördjupning – Samtalsserien ”JAG – Just Nu”. Stockholm 16-17:e sep 2020

För dig som har grundläggande kunskaper i MI. En uppskattad utbildning som nu är uppdaterad och förlängd med ytterligare en utbildningsdag.

Under dessa dagar arbetar vi praktiskt med att använda MI som förhållningssätt i samtal på ett strukturerad sätt. Vi följer MI:s fyra processer från engagemang till planering. Vi börjar med en kartläggning av klientens aktuella situation, hens tankar och känslor om den och hur situationen påverkar hen. Vi utforskar vad klient

Du kan läsa mer om utbildningarna och se vårt kursutbud här.

Stödsamtal & Coaching

ERBJUDANDE: I Coronavirusets framfart då många sitter ensamma och i karantän erbjuder vi stödsamtal och coaching via Skype eller telefon till ett starkt reducerat pris.

ACT - Att hantera stress och främja hälsa

ACT är en terapiform som manar oss att fundera över vad vi vill och vad som är viktigt i våra liv och därefter agera utifrån det. Målet är att hjälpa oss människor att skapa meningsfulla liv och samtidigt kunna hantera och acceptera den smärta och stress som tillhör livet.

Hemmasittande elever - Utredning enligt K3-modelen

Snabba insatser är avgörande för att få tillbaka hemmasittande elever till skolan. För att förstå vilka problem just den aktuella personen har och kunna erbjuda relevanta insatser är det viktigt att göra en ordentlig individuell pedagogisk och psykosocial kartläggning.

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se