Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar

Stödsamtal & Coaching

ERBJUDANDE: I Coronavirusets framfart då många sitter ensamma och i karantän erbjuder vi stödsamtal och coaching via Skype eller telefon till ett starkt reducerat pris.

ACT - Att hantera stress och främja hälsa

ACT är en terapiform som manar oss att fundera över vad vi vill och vad som är viktigt i våra liv och därefter agera utifrån det. Målet är att hjälpa oss människor att skapa meningsfulla liv och samtidigt kunna hantera och acceptera den smärta och stress som tillhör livet.

Hemmasittande elever - Utredning enligt K3-modelen

Snabba insatser är avgörande för att få tillbaka hemmasittande elever till skolan. För att förstå vilka problem just den aktuella personen har och kunna erbjuda relevanta insatser är det viktigt att göra en ordentlig individuell pedagogisk och psykosocial kartläggning.

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se