Vi lyfter människor och företag med

- Redskap som bevisligen fungerar

Stödsamtal & Coaching

Har du råkat ut för en svår händelse och befinner dig i en krissituation där du inte riktigt vet hur du ska kunna gå vidare i livet? Eller har du "fastnat" i ett problem som känns omöjligt att lösa? Då kan våra samtal med en professionell utomstående vara till hjälp för att tillsammans hitta vägar framåt.

ACT - Att hantera stress och främja hälsa

ACT är en terapiform som manar oss att fundera över vad vi vill och vad som är viktigt i våra liv och därefter agera utifrån det. Målet är att hjälpa oss människor att skapa meningsfulla liv och samtidigt kunna hantera och acceptera den smärta och stress som tillhör livet.

Handledning och metodstöd

Våra metoder baseras på att handledaren leder såväl gruppen som varje gruppdeltagare vidare i yrkesrollen, att deltagaren blir tryggare och uppnår en högre grad av professionalitet. Handledning är ett unikt tillfälle att utveckla och stimulera yrkeskompetensen och få positiv återkoppling på det arbete man utför.

  • © MLH KONSULT / info@mlhkonsult.se